En del af Odsherred Kommune
Vandscootere

Vandscootere må ikke sættes i vandet i Rørvig Havn, men du må gerne søsætte fra Nykøbing og Odden havne.

Det er ikke tilladt at sætte vandscootere i vandet ved kysten ud for badestrande og naturbeskyttelsesområder.

Nedenfor kan du se nogle kort der angiver badestrande og naturbeskyttelsesområder i Odsherred Kommune

 

Hvor må man sejle?

  • I Kattegat og Isefjorden, men kun uden for badeområder og naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).
  • Nykøbing og Odden havne

Det betyder, at det er forbudt at sejle med vandscootere i Sejerøbugten og fra Rørvig havn.

Hvor hurtigt må man sejle?

  • I havnene - maks. 3 knob
  • 0-300 m fra kysten - maks. 5 knob vinkelret fra kysten
  • Mere end 300 m fra kysten - ingen hastighedsbegrænsning, men sejl sikkert.

Hvem bestemmer det her?

Staten har lavet en bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v., som kort sagt bestemmer, hvor vandscootersejlads må foregå, som beskrevet her på siden.

Byrådet kan dog undtagelsesvis og efter ansøgning give dispensation fra reglerne efter en konkret vurdering til "arrangementer af interesse for almenheden", eksempelvis vandskisport-konkurrence.

Hvis reglerne overtrædes anmelder kommunen det til Midt- og Vestsjællands Politi, og overtrædelse kan medføre bøde. Ser man selv en overtrædelse kan man også som privatperson anmelde ulovligheden direkte til politiet.

Forsikringen dækker ikke

En eventuel forsikring på en vandscooter dækker ikke, hvis man sejler i et af de områder, hvor sejlads er forbudt.

Læs mere:

http://www.odsherred.dk/borger/kultur-og-fritid/ud-i-naturen/vandscootersejlads