En del af Odsherred Kommune
Odden Havn
Havnefront

Odden Havn byder velkommen til en af Danmarks dejligste lystbådehavne. 

Med et højt serviceniveau, smukke omgivelser og mange seværdigheder er det et fordelagtigt anløb. Der er fortsat fiskerihavn, så havneom­rådet er et spændende og livligt besøgsmål. Her findes alt, hvad man forbinder med en rigtig havn.

Odden Havn ligger lunt og smilende for de fremherskende vinde fra syd og vest på nordsiden af Sjællands Odde. Den er et godt pejlemærke for lystsejlladsen mellem Sjælland og Jyl­land.

Havnen er anlagt i begyndelsen af forrige århundrede og er løbende moderniseret. Lystbådehavnen er integreret i det char­merende havnemiljø og lever fuldt ud op til nutidig standard. Havnen er Blå Flag-godkendt.

Odden Havn har faste pladser til 141 både.

Auktionshallen

Den tidligere auktionshal kan nu lejes til arrangementer. Alle er velkomne til at leje hallen, prisen fremgår af vort takstblad. Hvis du er interesseret, så henvend dig til havnekontoret, enten i Nykøbing SJ Havn eller på Odden Havn

Faciliteter

På selve havneområdet finder man bl.a. fiskerestaurant, fiske­handel, skibsproviantering og cafeteria. I umiddelbar nærhed af havnen er der desuden et velkendt fiskerøgeri med alt godt fra havet samt udsigt over Kattegat fra borde og bænke.

Et historisk sted

Odden byder også på historie, idet der ud for Odden Havn foregik et dramatisk søslag i 1808, hvor søhelten  Peter Willemoes på linjeskibet Prins Christian kæmpede forgæves mod den engelske overmagt. Ankeret på havnen tilhørte formentlig en engelsk fregat.

Lige over for Odden Havn – på skrænten – er rejst en mindesten for skibet Prins Christian. På Odden kirkegård er Peter Willemoes begravet, og denne er derfor også et besøg værd.

Odden Havn set fra luften

Søsætning af vandscooter fra Odden Havn

J.fr. Miljø- og Fødevareministeriets BEK nr. 23 af 06/01/2012 er det tilladt at søsætte vandscootere fra Odsherred havnes slæbesteder mod betaling af afgift for benyttelse af slæbestedet, dog under forudsætning af havnemyndighedens godkendelse jf. bekendtgørelse, BEK 9139 af 15/04/2002 Standardreglement for overholdelse af orden i danske Lystbådehavne og mindre Fiskerihavne pkt. 4.7 d. Betaling foregår ved automaten på havnekontoret.

Det er ikke tilladt at efterlade trailere ved slæbestedet - der henvises til havnens P-pladser.

Se sejladsbegrænsning for Odsherred havne.

Husk årsmærke! Du kan hente det på havnekontoret mod fremvisning af gyldig forsikringspolice.